จ.นครพนม พร้อมใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด เข้ารับบริการในสถานพยาบาลแทนบัตรทอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครพนม พร้อมใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด เข้ารับบริการในสถานพยาบาลแทนบัตรทองตั้งแต่ 6 กรกฎาคมนี้เพื่อความสะดวกไม่ต้องพกบัตรหลายใบ ตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการบูรณาการบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรที่ออกโดยส่วนราชการ ให้ใช้เพียงบัตรเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดนมีการร่วมกันระหว่างแต่ละกระทรวงใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ในการให้บริการผู้ป่วย โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ไม่ต้องใช้บัตรทองในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้น นายแพทย์เด่นชัย ศรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนมได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดนำร่องในระยะที่ 2 ซึ่งจะเริ่มให้บริการใช้บัตรประจำตัวประชาชน แทนบัตรทองได้ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน เช่น กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง 15 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป สามารถแสดงเอกสารอื่น ๆ เช่น สูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านแทนบัตรทองได้ สำหรับประชาชนที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบเก่า ให้ไปขอเปลี่ยนบัตร เป็นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดรุ่นใหม่ จะสะดวกในการรับบริการด้านรักษาพยาบาล สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง