มูลนิธิพระดาบส นำหน่วยเคลื่อนที่ออกโครงการสัญจรที่จังหวัดชัยภูมิ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิพระดาบส นำหน่วยเคลื่อนที่ออกโครงการสัญจรที่จังหวัดชัยภูมิ ให้ความรู้ด้านวิชาชีพ บริการซ่อมเครื่องมือการเกษตร บริการทางการแพทย์ มอบถุงพระราชทานแก่ประชาชน และบริการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต วันนี้ (28 มิ.ย.52) ที่บริเวณวัดปทุมชาติ ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ทำหน้าที่ประธานโครงการพระดาบสสัญจร พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้จัดโครงการพระดาบสสัญจร ให้ความรู้ และฝึกทักษะในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่เกษตร รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ และบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน ในโอกาสนี้ได้มอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนจำนวน 200 ชุด มอบต้นกล้ายางนาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 82 ต้น เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ยางนา มอบรถเข็นคนพิการ จำนวน 5 คัน มอบไม้เท้า จากโครงการ ก้าวย่างที่มั่นคง จำนวน 20 อัน มอบหนังสือสารานุกรมไทยแก่โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 3 ชุด ภาคเอกชนร่วม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน มอบอุปกรณ์การศึกษาจำนวน 200 ชุด ท่ามกลางความปลาบปลื้มปิติของพสกนิกชาวอำเภอจัตุรัส ที่มีโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้