นายกฯรับการค้าเสรีไทยขาดยุทธศาสตร์ชัดเจน

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการเสวนา เรื่อง ผลกระทบและการเยียวยาของการค้าเสรี ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม วุฒิสภา โดยระบุว่า การเสวนาครั้งนี้ถือว่ามีส่วนสำคัญที่จะช่วยทำความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และภาคส่วนต่างๆ ให้เข้าใจในนโยบายการค้าเสรีของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาการจัดทำการค้าเสรีขาดการจัดทำยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ไม่มีการลำดับความสำคัญก่อนหลัง ซึ่งถ้าไม่มีการวางแผนที่ดีต่อไป จะส่งผลกระทบมากต่อเศรษฐกิจไทย และในส่วนของรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญในการประชุมรอบโดฮาขององค์การการค้าโลก (WTO) มากที่สุด รองลงมาจะยึดผลประโยชน์ของอาเซียนเป็นหลัก ส่วนกรณีทวิภาคี แม้จะมีปัญหาเล็กน้อย แต่ความเป็นไปได้ในอนาคต ต้องหาความร่วมมือกับประเทศใหม่ ที่มีขีดความสามารถเพิ่มเติม เช่น ในตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออก

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า การทำเอฟทีเอ.ของรัฐบาล ไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปที่จำนวนหรือ ปริมาณข้อตกลงที่ทำได้ แต่จะพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการเพิ่มโอกาสให้กับคนในสังคมได้มากแค่ไหน และถ้าเกิดผลกระทบขึ้นรัฐบาลจะเยียวยาอย่างไร ขณะเดียวกันยังระบุด้วยว่า หากไม่มีการทำเอฟทีเอ. จะทำให้ไทยไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลก และจะยิ่งกดดันการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมากขึ้น ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องดำเนินการเรื่องนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด