ผอ.ศูนย์ไบโอเทคคนใหม่ มุ่งพัฒนาพันธุกรรมพืชพร้อมหาพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับพืช รองรับปัญหาวิกฤตอา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการศูนย์ไบโอเทคคนใหม่ มุ่งพัฒนาพันธุกรรมพืชพร้อมหาพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับพืช รองรับปัญหาวิกฤตอาหาร นางกัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) กล่าวภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการไบโอเทคคนใหม่ว่า ได้ตั้งเป้าเร่งนำเทคโนโลยีชีวภาพมาวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอาหาร โดยเบื้องต้นจะเน้นปรับปรุงสายพันธุ์พืช ศึกษาหาพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย โดยจะทำเป็นฐานข้อมูลวิจัยระดับชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร และรองรับปัญหาวิกฤตอาหาร นอกจากนี้ จะมุ่งพัฒนาเซลล์ชนิดต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ เซลล์จากจุลินทรีย์ เซลล์จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และวิจัยและพัฒนายีนข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว การถอดรหัสพันธุกรรมสาหร่ายเกลียวทองเพื่อประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม