วช.ร่วมมือ สอศ. ผลักดันงานวิจัยอาชีวศึกษาไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วช.ร่วมมือ สอศ. ผลักดันงานวิจัยอาชีวศึกษาไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ พร้อมสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาเป็นพิเศษ ศ.อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยถึงการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา กับนายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะร่วมกันผลักดันงานวิจัยอาชีวศึกษา ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาในสังกัดนับแสนคน เพื่อให้สามารถนำไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ทั้งในด้านการพัฒนาอาชีพ และการสร้างผลงานที่ใช้งานได้จริง โดย วช.จะสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของประเทศ กล่าวอีกว่านักเรียนอาชีวะมีสิทธิขอทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. ซึ่งพร้อมตั้งงบประมาณสนับสนุนให้เป็นพิเศษเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวอีกว่า นักเรียนอาชีวะมีสิทธิขอทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. ซึ่งพร้อมตั้งงบประมาณสนับสนุนให้เป็นพิเศษเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้สังคม นอกจากนี้ ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของนักเรียนอาชีวะจะถูกนำไปจัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ และงาน Thailand Research Expo ต่อไป . . .