คนตกงานเฮ!รัฐไล่แจกที่ดินส.ป.ก.

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่กระทรวงแรงงาน นายไพฑูรย์ แก้วทอง รมว.แรงงาน กล่าวภายหลังร่วม ลงนามกับนายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในโครงการข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างโอกาสเข้าสู่ที่ดินทำกินรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ว่า จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม ระหว่างเดือนมิ.ย.51-มิ.ย.52 มีผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานกรณีเลิกจ้าง จำนวน 174,270 คน โดยแรงงานที่ถูกเลิกจ้างส่วนหนึ่งประสงค์จะเปลี่ยนอาชีพไปทำอาชีพเกษตรกรรม แต่แรงงานเหล่านี้ยังไม่มีความรู้ในการทำการเกษตร รวมทั้งยังไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง จึงได้หารือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) มอบโอกาสในการมีที่ดินทำกินให้กับแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง โดยส.ป.ก.จะมอบที่ดิน 2,617 ไร่ ใน 22 จังหวัด อาทิ เชียงใหม่ นครพนม จันทบุรี เป็นต้น ให้กับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างมีที่ดินทำกินรายละ 2-10 ไร่

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่ถูกเลิกจ้าง และมีความประสงค์จะเป็นเกษตรกร สถานที่รับสมัครคือที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักจัดหางานทุกจังหวัด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลา 3-6 เดือน โดยระหว่างการอบรมจะได้รับการสนับสนุนที่พัก อาหาร อุปกรณ์การฝึก เบี้ยเลี้ยงวันละ 200 บาท และเมื่อผ่านการอบรมจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าทดลองทำกินชั่วคราวในที่ดินที่ส.ป.ก.จัดสรรเป็นเวลา 2 ปี ก่อนจะออกโฉนดให้ถาวรต่อไป

ด้านนายธีระ กล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มเกษตรกรไม่เห็นด้วยกับการนำที่ส.ป.ก.มาแจกผู้ที่ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากยังมีเกษตรกรอีก 6-7 แสนคน ที่ขึ้นทะเบียนคนจนและยังไม่ได้รับจัดสรรที่ส.ป.ก.ว่า นโยบายนี้ไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติ ยืนยันว่าที่ดินส.ป.ก.ยังมีเพียงพอที่จะจัดสรรให้เกษตรกร ส่วนที่ดินที่นำมาจัดสรรให้ผู้ถูกเลิกจ้างนั้นเป็นที่ดินของส.ป.ก.ที่เพิ่งถูกบุกรุกและนำมาจัดสรรใหม่

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด