รมว.วธ. เตรียมลงพื้นที่ตราด เยี่ยมโครงการวัฒนธรรมประชาธิปไตย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมลงพื้นที่เยี่ยมโครงการวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมสายใยชุมชนที่จ.ตราด (4 ก.ค.52) วันนี้ เวลา 10.30 น. นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะเดินทางไปบรรยายและเป็นประธานในพิธีปิดโครงการวัฒนธรรมประชาธิปไตย ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมีนายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายอำเภอบ่อไร่ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อไร่ วัฒนธรรมจังหวัดตราดและประชาชนชาวอำเภอบ่อไร่ร่วมฟังการบรรยาย จากนั้น เวลา 14.00 น.จะเดินทางไปเปิดโครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชน ที่วัดคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมร่วมกับบ้าน วัด และโรงเรียน ร่วมบูรณาการเพิ่มความเข้มข้นในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ และระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ควบคู่กับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10 ประการ ที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติให้พสกนิกรได้เห็นเป็นแบบอย่างเสมอมา และเมื่อชุมชนนำหลักธรรมดังกล่าวไปเป็นแบบอย่างและปฏิบัติตามแล้ว ก็จะเป็นการเสริมสร้างให้พลังของสังคมไทยเกิดความหนักแน่นและมั่นคงยิ่งขึ้น