อบต.เขาพระจัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระจัดงานแระเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น ที่วัดเขาทุเรียน อำเมือง จังหวัดนครนายก นายสุรชัย องเกิดโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของชาวตำบลเขาพระ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นร่วมกัน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระได้จัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจำนวน 10 วัด เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีในชุมชนและสืบสารประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนาให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่ลูกหลานต่อไป