อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ จัดขี่จักรยาน "แลลี่เพื่อสุขภาพ ต้านภัยยเสพติด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ จัดขี่จักรยาน "แรลลี่เพื่อสุขภาพ ต้านภัยยาเสพติด งดเหล้าเข้าพรรษา ไหว้พระ 9 วัด ฯ วันนี้ (3 ก.ค.) หน้าที่ว่าการอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ มีการปล่อยขบวนจักรยาน แรลลี่เพื่อสุขภาพ ต้านภัยยาเสพติด งดเหล้าเข้าพรรษา ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ค้นหายุงลาย ทำลายไข้หวัดนก ปกป้องสถาบัน พร้อมใจกันดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายศุภกิจ บุญญฤทธิพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเทเหล้าเผาบุหรี่ และกล่าวนำปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติตนเป็นคนดี ลด ละ เลิกอบายมุข งดเหล้าเข้าพรรษา ถือเป็นการจัดกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงในวันที่ 7 และ 8 กรกฎาคมนี้ โดยมีผู้ร่วมงานเป็นประชาชน 9 ตำบล, 65 หมู่บ้าน และร่วมกันขี่จักรยานกว่า 1,000 คัน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อออกกำลังกาย พร้อมทั้งมีการปล่อยปลา 4 แสนตัวลงสู่บึงหวาย ปลูกป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ไหว้พระ 9 วัดในอำเภอโกรกพระ