ผู้ประกันตนเดินทางมารับเช็คช่วยชาติวันสุดท้าย ที่ศูนย์กีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เพียงเล็กน้อย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ประกันตนเดินทางมารับเช็คช่วยชาติวันสุดท้าย ที่ศูนย์กีฬาไทย ญี่ปุ่น-ดินแดง เพียงเล็กน้อย จากยอดผู้ประกันตนในกรุงเทพมหานครที่ยังไม่มารับเช็ค กว่า 17,000 คน ย้ำผู้ประกันตนควรรีบมารับเช็คก่อนเวลา 16.30 น บรรยากาศการรับเช็คช่วยชาติวันสุดท้าย ซึ่งรวมการจ่ายเช็คในทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมารวมไว้ ณ จุดเดียว ที่ศูนย์กีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เป็นไปอย่างเงียบเหงา มีผู้ประกันตนเดินทางมารับเช็คน้อยมาก ซึ่งคนแรกที่มารับบัตรคิวประมาณเวลา 06.30 น. และเริ่มจ่ายเช็คช่วยชาติตั้งแต่เวลา 07.00 น โดยนายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า การรับเช็คในวันนี้ได้มีการซักซ้อมและเตรียมพร้อมการจ่ายเช็คเป็นอย่างดี และมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็วขึ้น เนื่องจากมีประสบการณ์จากการจ่ายเช็คช่วยชาติเมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ลานคนเมืองแล้ว จึงได้เปลี่ยนสถานที่มาเป็นศูนย์กีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ซึ่งยอดของผู้ประกันตนที่จะต้องมารับเช็คช่วยชาติกว่า 17,000 คน คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมารับเช็คเพียงเล็กน้อย และจะเปิดให้ผู้ประกันตนมารับบัตรคิวถึงเวลา 16.30 น.ส่วนในต่างจังหวัดจะจ่ายเช็คช่วยชาติ ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด โรงเรียน หรือตามห้างสรรพสินค้า อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่มารับเช็ค ขอให้รีบมารีบรับเช็คหลังจากเวลาที่กำหนดจะปิดการจ่ายเช็คทันที สำหรับผู้ประกันตนที่จะเดินทางมารับเช็คด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ขอแนะนำว่าให้ใช้วิธีการนั่งรถสาธารณะมารับเช็ค เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาการจราจรติดขัด