จ.ลำปาง ซ้อมแผนป้องกันและควบคุมแก้ไขการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดลำปาง ซ้อมแผนป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ในพื้นที่ วันนี้ (2 ก.ค.52) นายสามารถ ลอยฟ้า รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์การระบาด วางแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ ให้สอดคล้องตามแผนของจังหวัด ด้าน นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง แต่แนะนำประชาชนให้ดูแลตนเอง ตามหลักสุขอนามัยที่ดี ล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อยๆ ปิดปาก ปิดจมูก ขณะ ไอ จาม หากเจ็บป่วย ให้หยุดเรียน หยุดทำงาน รีบไปพบแพทย์ พักผ่อนที่บ้าน สวมหน้ากากอนามัยเวลาป่วย และงดเข้าร่วมกิจกรรมในที่สาธารณะ