จังหวัดนครราชสีมามีผลตรวจยืนยันผู้ป่วยติดไข้หวัดใหญ่ 2009 แล้ว 10 ราย ส่วนใหญ่รักษาหายแล้วและยังอยู่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครราชสีมามีผลตรวจยืนยันผู้ป่วยติดไข้หวัดใหญ่ 2009 แล้ว 10 ราย ส่วนใหญ่รักษาหายแล้วและยังอยู่โรงโพยาบาล 2 คน ร้อยเอกนายแพทย์วรัญญู สัตยวงค์ทิพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้ผลการตรวจพิสูจน์ กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่าผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาที่ส่งไปตรวจ พบว่าเป็นไข้หวัด2009 จำนวน 10 คน ส่วนใหญ่รักษาหายแล้ว ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2 คน และยังไม่มีการติดเพิ่มอีก จึงขอให้ประชาชนล้างมือบ่อยๆ ถ้ามีไข้หวัดต้องรีบพบแพทย์