เทศบาลเมืองอุทัยธานีจัดงานวันเข้าพรรษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองอุทัยธานี กำหนดจัดงานวันเข้าพรรษาประจำปี 2552 ในวันที่ 3 กรกฎาคมนี้ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี เปิดเผยว่า สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และประชาชนชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี จัดงานวันเข้าพรรษาประจำปี 2552 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่สืบไป โดยมีกิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปถวายตามวัดต่างๆ มีหน่วยงานและสถานศึกษาเข้าร่วมขบวนจำนวน 21 ขบวน ทุกขบวนจะเคลื่อนขบวนจากบริเวณหอนาฬิกาไปยังวัดต่างๆ โดยมี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงานวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.00 น.