มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (2 ก.ค.52) นายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางไปที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องแก่นักเรียนทุนพระราชทาน จำนวน 2 คน มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน จำนวน 801 คน พร้อมทั้งมอบเงินพระราชทานเพื่อการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ จำนวน 50,000 บาท และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน จากนั้นเดินทางไปที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน จำนวน 816 คน พร้อมทั้งมอบเงินพระราชทานเพื่อการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ จำนวน 50,000 บาท และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน