Save BCC แต่งชุดดำยื่นแถลงการณ์ จี้ รักษาการ ผอ. "กรุงเทพคริสเตียน" ลาออก

Save BCC แต่งชุดดำยื่นแถลงการณ์ จี้ รักษาการ ผอ. "กรุงเทพคริสเตียน" ลาออก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

องค์กรปกป้องโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย หรือที่รู้จักในนาม Save BCC ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะครูบางส่วน จัดกิจกรรมแต่งชุดดำเดินทางมามอบแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ให้ ดร.บรรจง ชมพูวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีข้อเรียกร้องสำคัญดังนี้

1. ขอให้รักษาการผู้อำนวยการ ดร.บรรจง ชมภูวงศ์ แสดงความรับผิดชอบ ด้วยการลาออกจากการดำรงตำแหน่งรักษาการและผู้อำนวยการทันที

2. ขอให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มัคนายกวิศาล มหชวโรจน์ ออกจากทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทันที เพื่อแสดงความรับผิดชอบ

3. ขอให้สภาคริสตจักรในประเทศไทย ดำเนินการเปลี่ยนประธานกรรมการสอบสวน ที่ไม่เป็นกลางทันที เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม

4. ขอให้สภาคริสตจักรในประเทศไทยปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนให้ถ่วงดุลโดยมีผู้แทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง

5. ขอให้สภาคริสตจักรในประเทศไทยยกเลิกคำสั่งโอนย้ายที่ไม่เป็นธรรม และให้ผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียนกลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิมและเข้าสู่การแสวงหาความจริง

โดยภายหลังรับมอบหนังสือ ดร.บรรจง ได้กล่าวว่า ตนเองจะดำเนินการส่งแถลงการณ์ไปยังสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภายในวันนี้ ซึ่งส่วนตัว ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ รวมถึงตอบคำถามต่าง ๆ อีกทั้งการที่ตนเองเข้ารับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนก็เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียนให้สามารถเดินหน้าไปได้เท่านั้น

ขณะที่ตัวแทนของกลุ่ม องค์กร Save BCC เปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องเดินทางมามอบแถลงการณ์ดังกล่าว เพราะที่ผ่านมามองว่าการบริหารงานของสภาคริสตจักรไม่เป็นธรรม และไม่ได้เกิดขึ้นกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นกับโรงพยาบาล, โบสถ์ และโรงเรียนอื่นๆ ในสังกัดด้วย

นอกจากนี้ ยังพบปัญหาด้านการเบิกจ่ายงบประมาณบางส่วนที่ติดขัด ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบ โดยหลังจากนี้ 7 วัน หากไม่มีความคืบหน้า ทางองค์กร Save BCC จะยกระดับการเคลื่อนไหว ด้วยการรวมตัวกันไปชุมนุมที่บริเวณหน้าสภาคริสตจักรในประเทศไทย (สะพานหัวช้าง) ต่อไป