''ตามเสด็จ สวีเดน'' ต้นแบบเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

นับเป็นโอกาสอันดีที่คณะกรรมการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ตามเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรงานด้านอนามัยแม่และเด็ก ณ โรงพยาบาลอุปซาลา อะคาเดอมิสก้า จู๊คคูเซ็ท ประเทศสวีเดน เมื่อปี 2550 ที่ผ่านมา และได้นำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับมาเรียงร้อยถ่ายทอดเป็นหนังสือชื่อ ตามเสด็จ สวีเดน โดยทาง คณะกรรมการศูนย์นมแม่ฯ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกันเปิดตัวหนังสือ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชัยนาท นเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานศูนย์นมแม่ฯ กล่าวว่า หนังสือ ตามเสด็จ สวีเดน จัดพิมพ์ขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบรอบ 37 ชันษา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โดยรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่คณะผู้ติดตามได้รับจากการตามเสด็จ มาเผย แพร่งานอนามัยแม่และเด็กของประเทศสวีเดน เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างคุณภาพชีวิตแม่และเด็กไทย โดยจัดพิมพ์ภายใรสายใยรักแห่งครอบครัวเป็นเล่มที่ 3 ต่อจาก พระกษีรธารา ด้วยรักของแม่ แด่พระองค์ทีฯ และ พัฒนาการและอาหารตามวัย ของเจ้าชายน้อย จำนวน 2,000 เล่ม และจัดทำในรูปแบบซีดีจำนวน 2,000 ชุด ส่วนหนึ่งมอบให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบ ครัว อีกส่วนหนึ่งมอบให้แก่องค์กร หน่วยงาน โรงพยาบาล ห้องสมุดฯ ที่มีความสนใจ ซึ่ง สามารถขอรับได้ที่สำนักงานศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

ด้าน พญ.กรรณิการ์ บางสายน้อย กรรมการศูนย์นมแม่ฯ กล่าวถึงประสบการณ์จากการตามเสด็จว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงให้ความสนพระทัย และทรงงานแบบลงลึก ถึงเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างต่อเนื่องตลอด 6 เดือน ทรงมีพระประสงค์นำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทยให้มากที่สุด ตลอดการตามเสด็จได้เห็นระบบการทำงานด้านอนามัยแม่และเด็กของประเทศต้นแบบของโลก และได้เรียนรู้ถึงระบบการดูแลรักษาสุขภาพแม่และลูก ที่ดูแลเด็กเป็นศูนย์กลาง เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว โดยมีกิจกรรมที่พ่อ แม่และลูสามารถทำด้วยกันได้ในโรงพยาบาล

กรรมการศูนย์นมแม่ฯ กล่าวว่า ระบบการทำงานเป็นรูปแบบบูรณาการ เรียกว่า ห่วงโซ่การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก (Care Chain) ซึ่งเริ่มทำมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 มีการบริการเชื่อม โยงส่งต่อกันตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ในชุมชนสู่การให้บริการในระดับโรงพยาบาล มีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเท่าเทียมกันทุก ระดับทั่วประเทศ รวมถึงบูรณาการเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เข้าไปในทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิด้านอนามัยแม่และเด็กที่มีคุณภาพ และประชาชนสามารถเข้าถึงง่าย

คนสวีเดนเน้นการดูแลทั้งครอบครัว เน้นการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะบทบาทของพ่อ ส่งเสริมการคลอดแบบธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้ยาฉีดแก้ปวดโดยไม่จำเป็น โดยใช้วิธีอื่น เช่น ใช้น้ำอุ่นลดการเจ็บท้องคลอด การฝังเข็ม เป็นต้น พญ.กรรณิการ์กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด