ธนาคารชินไซกับอาโอโซล่าของญี่ปุ่นประกาศรวมตัวเข้าด้วยกัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้นำของธนาคารชินไซ กับ อาโอโซล่าของญี่ปุ่น ซึ่งประสบวิกฤตการณ์ทางการเงินของโลกอย่างรุนแรง ประกาศในวันนี้ ถึงการรวมธนาคารทั้ง 2 แห่งเข้าด้วยกันซึ่งจะทำให้เกิดธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 6 ของญี่ปุ่นขึ้นมา ธนาคารทั้ง 2 แห่งซึ่งได้สูญเสียเงินราว 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้ยอมรับความผิดพลาดในอดีตและให้คำมั่นว่าจะเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวังอีกครั้งหนึ่ง นายมาซาโมโต้ ยาชิโร่ ประธานธนาคารชินไซ กับหัวหน้าฝ่ายบริหาร กล่าวว่า ธนาคารได้ประสบความล้มเหลวในการดำเนินกิจการเนื่องจากไม่ระมัดระวังการลงทุนในต่างประเทศ.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด