สธ.ได้ข้อยุติปรับขึ้นค่าตอบ แพทย์และบุคลากร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข ได้ข้อยุติปรับขึ้นค่าตอบแทนแพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวหลังการหารือกว่าครึ่งวัน กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลทั่วไป เดินทางมาที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นข้อเรียกร้องข้อเสนอให้ปรับอัตราค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์ โดยกระทรวงเสนอกำหนด 2 อัตรา คือ อายุงานระหว่าง 1-3 ปี และอายุงาน 4 ปีขึ้นไป โดยทีมแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์ให้เพิ่ม 10,000 บาท ในอายุงานระหว่าง 1-3 ปี และ 15,000 บาท อายุงาน 4 ปีขึ้นไป ส่วนพยาบาลวิชาชีพ ให้เพิ่ม 1,200 บาท ในอายุงานระหว่าง 1-3 ปี และ 1,800 บาท ในอายุงาน 4 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งเพิ่มค่าภาระการทำงานในแต่ละบุคคล โดยจะมีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2552 ซึ่งการปรับค่าตอบแทนดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจะออกประกาศระเบียบ เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลศูนย์ใช้เงินบริหารบำรุงของตนเองเป็นค่าตอบแทน สำหรับผลการหารือดังกล่าว หลายฝ่ายได้ข้อยุติ ยกเว้นในส่วนของค่าตอบแทนในวิชาชีพพยาบาล เนื่องจากทางพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ เสนอขอเงินเพิ่ม 2,000 บาท อายุงานระหว่าง 1-3 ปี และ 3,000 บาท ในอายุงาน 4 ปีขึ้นไป ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกันหารือข้อสรุปนี้ต่อไป