รมช.ศธ. เตรียมประกาศนโยบายป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้ามาเป็นนักดื่มหน้าใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมประกาศนโยบายป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้ามาเป็นนักดื่มหน้าใหม่ และทำให้สถานศึกษาปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการสกัดกั้นไม่ให้มีการเผยแพร่สื่อแอลกอฮอล์ และบุหรี่ในสถานศึกษา ตามที่คณะทำงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่เรียกร้อง นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังจากผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา พร้อมด้วยคณะทำงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เข้าพบเพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการทางนโยบายป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้ามาเป็นนักดื่มหน้าใหม่ และทำให้สถานศึกษาปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเสนอให้ประกาศเป็นนโยบาย และรณรงค์การบังคับใช้กฎหมายห้ามขายเหล้าในหอพัก และขายให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการป้องกันและขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องว่า ตนเองรับที่จะนำข้อเสนอทั้งหมดมาจัดทำเป็นนโยบาย โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน ขณะเดียวกันจะประกาศเป็นนโยบายและสกัดกั้นไม่ให้มีการเผยแพร่สื่อแอลกอฮอล์และบุหรี่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยาเสพติด แฝงเข้ามาโฆษณาในสถานศึกษา ทั้งนี้หากพบเห็นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ในสถานศึกษา หรือบริเวณใกล้เคียง ให้สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579