มรภ.สุราษฎร์ธานีจัดงานมหกรรมลานสายใยรักแห่งครอบครัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดมหกรรมลานสายใยรักแห่งครอบครัว ในพื้นที่ ต.ขุนทะเล ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระวรชายาฯ ดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวด้วยตระหนักในพระมหากรุาธิคุณ ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแล้ะสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งฟื้นฟูการอยู่ร่วมกันของคนต่างวัย โดยวันนี้ (1 ก.ค.52) มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมในงานมหกรรมลานสายใยรักแห่งครอบครัว ในพื้นที่ ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ ขึ้น บริเวณหน้าอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมเชิญผู้นำชุมชนมาเสวนาเรื่อง "สายใรักแห่งครอบครัว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการแสดงรำกลองยาว รำต้นหยง เพลงฉ่อย เพลงกล่อมเด็ก การแสดงดนตรีไทย การแสดงโนราห์ หนังตะลุง โดยใช้คนในชุมชนเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมลานอาหาร สมุนไพร ตรวจสุขภาพ นวดแผนไทย หัตถกรรมพื้นบ้านด้วย