ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของ จ.นราธิวาส วันแรกเงียบเหงา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันแรกของการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเงียบเหงา ด้านจัดหางานจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ แรงงานต่างด้าวกลับประเทศแล้ว 135 คน (1 ก.ค. 52) บรรยากาศการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อขอใบอนุญาตทำงานใน จ.นราธิวาส ที่สำนักงานจัดหางาน จ.นราธิวาส เป็นไปอย่างเงียบเหงา ซึ่งยังไม่มีแรงงานเข้ามาขอขึ้นทะเบียนแต่อย่างใด โดยนายไพรัชต์ ศิริพันธุ์ จัดหางานจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในวันนี้ยังไม่แรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน เพื่อขออนุญาตทำงาน ซึ่งขณะนี้ได้เรียกประชุมกลุ่มนายจ้างเพื่อเร่งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนโดยด่วน โดยใน จ.นราธิวาส มีสถานประกอบที่ต้องการแรงงานต่างด้าว 19 กิจการ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานประเภทกรรมกร ที่ทำงานในการขนส่งสินค้าประเภทไม้แปรรูปและแรงงานก่อสร้าง จัดหางานจังหวัดนราธิวาส กล่าวด้วยว่า ปีที่ผ่านมามีแรงงานต่างด้าวมาขอขึ้นทะเบียนรวม 604 คน แต่หลังเกิดเหตุความไม่สงบ มีแรงงานต่างด้าวขอกลับประเทศแล้วจำนวน 135 คน