ปองพลท้าสุวิทย์โชว์หลักฐานเลื่อนขึ้นทะเบียนพระวิหาร

นายปองพล อดิเรกสาร อดีตประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก กล่าวว่า จากที่นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ออกมาระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก รับฟังข้อคัดค้านของไทยกรณีกัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกฝ่ายเดียว จึงเลื่อนพิจารณาขึ้นทะเบียนไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2553 นั้น ตนขอยืนยันว่าปราสาทพระวิหารมีฐานะเป็นมรดกโลกโดยสมบูรณ์ และล่าสุดจากการตรวจสอบในเว็บไซต์ของยูเนสโก ยังพบการประกาศให้ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก ส่วนตัวจึงไม่เชื่อว่ามีการเลื่อนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจริง และการเลื่อนขึ้นทะเบียนไม่น่าจะเป็นมติของยูเนสโก เพราะไม่มีวาระนี้ในที่ประชุมดังกล่าว

นายปองพล กล่าวอีกว่า การที่นายสุวิทย์พูดว่ายูเนสโกเลื่อนพิจารณาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเพียงอย่างเดียว จึงไม่น่าเชื่อถือ อยากให้นำหนังสือตอบข้อคัดค้านของรัฐบาลไทยจากยูเนสโกมายืนยัน เพราะตามมารยาท หากมีการยื่นคัดค้านแล้ว ยูเนสโกรับเสนอ จะมีเอกสารแจ้งกลับมา รวมทั้งต้องระบุชื่อคณะกรรมการหรือตัวบุคคลให้ชัดเจน และถ้าข้อความตรงหรือมีข้อเท็จจริงที่ตรงกับนายสุวิทย์พูดแล้วค่อยเชื่อถือ

นายปองพล กล่าวด้วยว่า การรับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก มีเงื่อนไขแตกต่างกันไป เช่น การขึ้นทะเบียนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตราพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เป็นมรดกโลก โดยมีเงื่อนไขว่าไทยจะต้องทำแผนเชื่อมผืนป่าเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลาน และให้ตั้งองค์กรมาบริหารเพียงองค์กรเดียว แต่ผ่านมา 4 ปีกว่า ไทยยังไม่ได้ทำอะไรเลย แต่พื้นที่ดังกล่าวก็ถือว่าเป็นมรดกโลกแล้ว

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด