คณะลูกเสือจังหวัดระนองจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และผู้บังคับบัญชา ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เช้าวันนี้( 1 กค) ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ มีคณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดระนอง ประมาณ 1,500 คน เข้าร่วมทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย เพื่อถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวให้โอวาทแก่คณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ว่า คำปฏิญาณของลูกเสือ เป็นคำปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องยึดมั่น มิใช่เป็นคำกล่าวที่เลื่อนลอย และขอเตือนลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการศึกษาเล่าเรียนให้ตั้งใจและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งสอนของผู้บังคับบัญชา และขอให้ทุกคนจงปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณอย่างเคร่งครัด////