จ.ตรัง เตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี 3 - 12 ส.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตรัง เตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี และงานเกษตรแฟร์ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 3 12 สิงหาคมนี้ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรังวันนี้(30 มิ.ย.52) นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุม คณะกรรมการจัดงาน มหกรรมผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี และงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2552 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 12 สิงหาคม 2552 ณ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาทุ่งแจ้ง เทศบาลนครตรัง สำหรับงานมหกรรมผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี จังหวัดตรัง มีการจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2546 มีวัตถุประสงค์ในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ทรงส่งเสริมให้พสกนิกรในภูมิภาคต่าง ๆ ได้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว โดยส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพจากงานศิลปะที่ตนมีอยู่ ด้วยการพัฒนาขีดความสมารถให้พึ่งพาตนเองได้ เป็นการแก้ปัญหาความยากจนที่มีความยั่งยืน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทอผ้าพื้นเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ พระองค์ท่านให้ความสนพระทัยเป็นอย่างมาก โดยทรงเห็นว่าท้องถิ่นต่าง ๆ มีศิลปหัตกรรมพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น เป็นสิ่งมีค่าที่ซ่อนเร้นอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คน และกำลังจะเลือนหายไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และมีวัฒนธรรมจากภายนอกแพร่ขยายเข้ามามีอิทธิพลต่อท้องถิ่นมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้พระองค์ทรงมีพระราชเสวนีย์ที่จะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านให้เป็นมรดกของชาติที่อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป โดยพระราชทานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรวบรวมงานศิลปะพื้นบ้านแขนงต่าง ๆ มาฟื้นฟูและส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นนั้น ๆ ทเป็นอาชีพส่งเสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดตรัง มีงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความโดดเด่นกว่าด้านอื่น ๆ คือเรื่องของการทอผ้า ซึ่งมีกลุ่มต่าง ๆ ผลิตผ้าทอออกจำหน่ายสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังมาเป็นเวลานาน จึงได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาจนเป็นมีสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งในการจัดงานมหกรรมผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี 3 12 สิงหาคมนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงและจำหน่ายผ้าไทย แฟชั่นโชว์ผ้าทอเมืองตรัง การแสดงและจำหน่ายสิ้นค้าโอท็อบ มหกรรมธงฟ้าราคาประหยัด งานแสดงบนเวที และกิจกรรมงานสินค้าเกษตร เป็นต้น