กัมพูชาถูกเลื่อนเวลาขึ้นทะเบียนพระวิหารเป็นก.พ.2553

เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 30 มิ.ย. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงการที่นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานต่อที่ประชุม ครม.ถึงการเดินทางไปยื่นจดหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) ท่ประเทศสเปน เพื่อขอให้ทบทวนการที่กัมพูชาขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกฝ่ายเดียว ว่า โดยสรุปคือขั้นตอนที่ประเทศกัมพูชาจะดำเนินการในการปฏิบัติตามข้อมติ ได้มีการเลื่อนเวลาออกไปเป็นเดือน ก.พ.2553 มิฉะนั้นจะเป็นปัญหา เพราะมีหลายอย่างที่เขาต้องไปดำเนินการในพื้นที่ ดังนั้น ในตอนนี้การยืดเวลาน่าจะเปิดโอกาสให้การแก้ปัญหาื่นๆที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าไปได้ ทั้งนี้ เราได้แสดงข้อเท็จจริงและจุดยืนกับคณะกรรมการมรดกโลกไปว่าต้องระวังในเรื่องใดบ้าง เพราะมีความละเอียดอ่อน เนื่องจากเราไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา และบริเวณในพื้นที่นั้นมีปัญหาความตึงเครียดและความรุนแรง

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด