นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบเงินพระราชทานแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จ.ระนอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินพระราชทานและเครื่องแบบนักเรียนแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (30 มิ.ย.52) ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง นายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน เพื่อการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง จำนวน 50,000 บาท มอบเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนจำนวน 638 คน และมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนด้วย โดยมีนายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดระนอง นายพรเทพ แป้นเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ชื่อเดิมคือ โรงเรียนราชกรูดวิทยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานทุนทรัพย์ในการก่อตั้งโรงเรียนภายหลังเกิดเหตุการณ์สึนามิ เมื่อปลายปี 2547 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ รวมทั้งเด็กที่ครอบครัวประสบความเดือดร้อนยากจน ขาดแคลน ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตและชีวิตที่ดี ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 638 คน