แคนาดาเตือนประชากรอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นกลุ่มที่มีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มากที่สุด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแคนาดา เตือนว่า พบการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในหมู่ประชาชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มากที่สุดในประเทศ และจากข้อมูลพบว่า ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีอัตราการติดเชื้อน้อยมาก อย่างไรก็ดี ในช่วงของไข้หวัดระบาดตามฤดูกาลในแคนาดา ปกติแล้ว ผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มที่มีอาการป่วยมากถึงร้อยละ 25 และส่วนใหญ่จะเสียชีวิต เนื่องจากมีอาการอื่นๆแทรกซ้อนด้วย ปัจจุบันแคนาดามีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แล้ว 7,983 คน มากเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยในจำนวนดังกล่าว ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 636 คน และอีก 25 คนเสียชีวิต.