แรงงานจังหวัดสตูล เตือนหญิงท้องแก่ที่ทำงานที่มาเลย์มาคลอดบุตรที่เมืองไทย ป้องกันเด็กไร้สัญชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

แรงงานจังหวัดสตูล เตือนหญิงท้องแก่ที่ทำงานประเทศมาเลเซียกลับมาคลอดบุตรที่เมืองไทย ป้องกันเด็กไทยไร้สัญชาติ นางสาวรัตนา พละชัย แรงงานจังหวัดสตูล กล่าวว่า ขณะนี้พบปัญหาแรงงานไทยที่ไปตลอดบุตรที่ประเทศมาเลเซีย แล้วไม่สามารถขอสัญชาติไทยแก่บุตรได้ เบื้องต้นทราบว่ามีจำนวน 10 ราย แต่คาดว่าน่าจะมีบุตรของแรงงานไทยที่ขอสัญชาติไทยไม่ได้ และไม่ได้ติดต่อให้ทางการช่วยเหลืออีกจำนวนมาก ซึ่งการคลอดบุตรที่มาเลเซียนั้น จะมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าเมืองไทยมาก จึงขอเตือนแรงงานไทยหากรู้ตัวว่าท้องแก่ ก็ขอให้รีบเดินทางกลับมาประเทศ เพื่อคลอดที่เมืองไทยดีกว่า เนื่องจากมีระบบสาธารณสุขที่ดี และบัตร 30 บาท ระบบการแจ้งเกิดและการรับรองสัญชาติก็จะดำเนินการได้ง่าย สามารถไปแจ้งที่อำเภอได้เลย แต่ถ้าไปคลอดที่มาเลเซียแล้วไม่ได้แจ้งเกิด บางคนอาจคิดว่าเลี้ยงแค่ให้เด็กโต แต่พอถึงวันหนึ่งที่จะต้องพาลูกกลับเมืองไทย ลูกจะต้องได้รับสิทธิในการเรียนหนังสือ ประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของคนไทยก็ไม่ได้รับ เนื่องจากว่าไม่มีสัญชาติไทย กรณีพิสูจน์สัญชาติก็เป็นปัญหามาก เนื่องจากไม่มีใครกล้ารับรอง เนื่องจากคลอดต่างประเทศ การสืบพยานจะทำได้ยาก เพราะผู้รับรองกลัวเรื่องการเอาคนต่างด้าวเข้ามาสวมสิทธิ์คนไทย อย่างไรก็ตามหากแรงงานหญิงไทย มีความจำเป็นหรือเกิดกรณีฉุกเฉิน ไม่สามารถกลับมาคลอดที่เมืองไทยได้ทัน จำเป็นต้องคลอดที่มาเลเซีย ก็ขอให้รีบไปแจ้งเกิดหรือติดต่อที่กงสุลไทย ณ รัฐนั้นๆ เช่น สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โทร.+603-214-88222 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง 007-604-226-2533 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ประจำเกาะลังกาวี โทร.+604 955 5240/3240 หรือสำนักงานแรงงานไทยในมาเลเซีย โทร.+603-2145-5868 ,+303-2145-6004