กทม.ส่ง จนท.ให้ความรู้ป้องกันหวัด 2009 ผ่านสายด่วน กทม. 1555 ตลอด 24 ชม.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร ส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ผ่านสายด่วน กทม. 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะเริ่มตั้งแต่ 12.00 น. ของวันนี้ แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า หลังจากที่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความตื่นตระหนกอย่างมาก กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำที่สายด่วน กทม. 1555 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันนี้ (30 มิ.ย. 52) เป็นต้นไป เพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ประชาชนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคดังกล่าวตลอดจนวิธีการดูแลผู้ป่วยและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการป้องกันการติดเชื้อ H1N1 นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จัดการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ด้วยวิทยากรที่เป็นแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 9 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง โดยช่วงเช้าจะเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียน ส่วนช่วงบ่าย จะเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการต่างๆ ที่เป็นแหล่งชุมนุมคน และเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ แพทย์หญิงมาลินี กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก เพราะหลักง่ายๆใ นการป้องกันการติดเชื้อ คือ "ทานของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ และออกกำลังกายอยู่เสมอ