รพ.ตราด เดินหน้ารณรงค์แนะนำหวัด 2009 ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดตราด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงพยาบาลตราด เดินหน้ารณรงค์ให้คำแนะนำเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดตราด เพื่อสร้างความเข้าใจ และป้องกันการแพร่ระบาด วันนี้ (30 มิ.ย.52) ที่วิทยาลัยชุมชนตราด นายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด มอบหมายให้นายจรัญ สืบสอน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลตราด ออกให้คำแนะนำเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ให้กับคณะครู อาจารย์ และนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตราด เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กำลังขยายตัวไปทั่วโลก และขณะนี้ประเทศไทยพบการแพร่ระบาดภายในประเทศแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา และสถานประกอบการ ซึ่งอาจจะแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว นายจรัญ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการในเชิกรุก ในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยให้คำแนะนำการป้องกันและควบคุมโรคในสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้เรื่องของการป้องกันโรค และนำเข้าไปขยายผลสู่ชุมชน สำหรับการป้องกันโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 สามารถป้องกันโดยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ ผงซักฟอก หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ ไม่ใช้แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า หรือ ผ้าเช็ดตัวร่วมกับผู้อื่น ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ดื่มน้ำมากๆ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และอากาศถ่ายเทไม่สะดวก และคอยติดตามคำแนะนำอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด