นายกฯสวนสื่อ ถูกถามกลัวเสื้อแดง อ้างหวั่นเป็นเงื่อนไข

ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ว่า ถ้าเป็นการชุมนุมโดยสงบ ก็ไม่มีปัญหา ส่วนที่นปช.ประกาศดาวกระจายไปตามสถานที่ต่างๆ นั้น ถ้าอยู่ในกรอบกฎหมายไม่เป็นไร เมื่อถึงเวลาจะพิจารณาเพื่อหาทางให้นปช.สามารถแสดงออกได้ โดยไม่กระทบต่อคนอื่น

เมื่อถามว่า รัฐบาลมีแนวทางทำให้บ้านเมืองสงบได้อย่างไร นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า แนวทางของรัฐบาลชัดเจน คือเดิมนปช.เรียกร้องให้มีการแก้ไขกติกา ซึ่งรัฐบาลนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์และปฏิรูปการเมืองเพื่อศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทุกฝ่ายอยู่ในคณะกรรมการชุดนั้น และกำลังจะมีการรายงานผลการดำเนินเข้ามา ทุกอย่างได้ดำเนินการและกำลังจะเดินหน้าต่อไป

เมื่อถามว่า เหตุใดรัฐบาลยังไม่ไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ทั้งภาคเหนือและอีสาน นายกฯ กล่าวว่า ความจริงการทำความเข้าใจ ทำไปพอสมควรแล้ว และความเข้าใจของคนจำนวนมากก็ดี เข้าใจ

เมื่อถามอีกว่า เหตุใดนายกฯ จึงไม่เดินทางลงพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน เป็นเพราะกลัวหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ ตอบสวนทันควันว่า ไม่ได้กลัวครับ แต่ผมไม่ต้องการเป็นเงื่อนไขความขัดแย้ง และผมอยากจะบอกด้วยว่า ถ้ายังมีความพยายามใช้ความรุนแรง ทำให้เกิดภาพความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ มันก็เลือกตั้งไม่ได้ แต่ถ้าเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถไปได้ทุกพื้นที่ มันก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้การเลือกตั้งทำได้เร็วขึ้น

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด