ประชาชนหนุนฝ่ายค้าน ซักฟอก “พล.อ.ประยุทธ์” ย้ำต้องตอบข้อสงสัยให้ชัด

ประชาชนหนุนฝ่ายค้าน ซักฟอก “พล.อ.ประยุทธ์” ย้ำต้องตอบข้อสงสัยให้ชัด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนเห็นด้วยฝ่ายค้านยื่นซักฟอก "พล.อ.ประยุทธ์" มองเป็นเกมการเมือง ความเชื่อมั่นรัฐบาลลดลง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,184 คน เรื่อง ประชาชนคิดอย่างไร กรณี ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2562 เมื่อถามถึงประชาชนคิดว่าฝ่ายค้านมีเหตุผลเพียงพอต่อการยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ กรณี การถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนหรือไม่ ร้อยละ 77.20 ระบุ มีเหตุผลเพียงพอ เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนจริง ไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่เหมาะสม ควรแก้ไขให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ฯลฯ รองลงมา ร้อยละ 22.80 ระบุ มีเหตุผลไม่เพียงพอ เพราะอยากให้สนใจเรื่องการบริหารบ้านเมือง การแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนมากกว่า เป็นการจ้องจับผิด หาเรื่องรัฐบาล เสียเวลา ฯลฯ

และเมื่อถามถึงประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยละ 66.72 ระบุ เห็นด้วย เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ นายกฯ ควรชี้แจงอย่างเป็นทางการ อยากรู้ข้อมูลข้อเท็จจริง เป็นสิทธิของฝ่ายค้านที่สามารถกระทำได้ ฯลฯ รองลงมา ร้อยละ 18.67 ระบุ ไม่เห็นด้วย เพราะอาจกลายเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้ง ไม่เกิดผลดีกับทั้ง 2 ฝ่าย ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองให้แย่ลง ฯลฯ

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงประชาชนคิดว่าการยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ เป็นเกมการเมือง หรือไม่นั้น ร้อยละ 40.79 ระบุ เป็นเกมการเมือง เพราะต้องการสร้างกระแสทางการเมือง บีบให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก เป็นการหาจุดอ่อนเพื่อโจมตีรัฐบาล อยากให้มีการเลือกนายกฯ ใหม่ ฯลฯ รองลงมา ร้อยละ 34.97 ระบุ ไม่เป็นเกมการเมือง เพราะฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้เหมาะสม เมื่อนายกฯ ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก็ไม่ควรเพิกเฉย การยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายเป็นเรื่องปกติทางการเมือง ฯลฯ และประชาชนร้อยละ 62.14 มองว่า การซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ ครั้งนี้ จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลลดลง เพราะเกี่ยวข้องกับ พล.อ.ประยุทธ์ โดยตรง ทำให้ประชาชนเกิดความสงสัย ไม่มั่นใจในการทำงาน รัฐบาลมีจุดอ่อนหลายอย่าง ฯลฯ รองลงมา ร้อยละ 28.80 ระบุ เชื่อมั่นเหมือนเดิม เพราะทุกคนมีโอกาสผิดพลาดได้ ไม่ส่งผลต่อการบริหารบ้านเมือง ยังทำงานต่อไปได้ มีนโยบายออกมาช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประชาชนอยากบอกทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน กรณี การอภิปรายยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ ทางฝ่ายรัฐบาล ร้อยละ 46.75 ระบุ การตอบคำถาม การชี้แจง ต้องชัดเจนตรงประเด็น ร้อยละ 34.15 ระบุ ตั้งใจรับฟังอย่างมีสติ มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ ไม่วู่วาม และสิ่งที่ประชาชนอยากบอกทางด้านของฝ่ายค้าน ร้อยละ 31.38 ระบุ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ใส่ร้ายป้ายสี สุภาพ รองลงมา ร้อยละ 28.87 ระบุ เน้นเรื่องการทำงาน การดูแลประชาชน นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!