สสจ.ระนองเตือนร้านชำห้ามขายยาอันตราย พบดำเนินการทางกฎหมายทันที

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เตือนร้านชำและร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ ห้ามขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ และยาอื่นเกินกว่ากฎหมายอนุญาต หากพบจะดำเนินการทางกฎหมายทันที นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จากการออกตรวจร้านชำของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง พบว่าร้านชำมีการขายยาชุด ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ซึ่งร้านชำสามารถขายได้เฉพาะยาสามัญประจำบ้านเท่านั้น นอกจากนี้ตรวจร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ พบมีการขายยาไม่ตรงตามประเภทใบอนุญาต เช่น ขายยาอันตรายหรือยาอื่นเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาต ซึ่งมีโทษทางกฎหมายในแต่ละประเภทของความผิด เช่น การขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวต่อว่า ผู้บริโภคควรเลือกซื้อยาจากร้านขายยาที่ได้รับอนุญาต ซึ่งสังเกตได้จากป้ายแขวนที่อยู่ในร้าน ซึ่งมีข้อความระบุ สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน และควรซื้อยาจากร้านยาที่มีเภสัชกรอยู่ประจำ โดยสังเกตวันหมดอายุที่อยู่บนฉลาก หากไม่มีวันหมดอายุแจ้งบนฉลาก ให้สังเกตวันเดือนปีที่ผลิต ถ้าเป็นยาน้ำควรเป็นยาที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน 3 ปี สังเกตลักษณะของยาต้องไม่เป็นยาเสื่อมคุณภาพ และต้องมีเภสัชกรประจำร้านให้บริการพร้อมแนะนำการใช้ยาที่ปลอดภัย เพื่อมิให้ได้รับอันตรายหรือผลข้างเคียงจากการใช้ยานั้นๆ