เขื่อนลำปาวมีน้ำไหลเข้า 13 ล้าน เก็บเป็นน้ำต้นทุนใช้อุปโภคบริโภค

เขื่อนลำปาวมีน้ำไหลเข้า 13 ล้าน เก็บเป็นน้ำต้นทุนใช้อุปโภคบริโภค
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 จากการติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากในระยะนี้ได้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าตามแหล่งน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้น

โดยจากการตรวจสอบปริมาณน้ำที่เขื่อนลำปาวพบว่าฝนที่ตกลงมาในรอบ 24 ชั่วโมงปริมาณน้ำฝน 25 มม.ในช่วงนี้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 425 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 21.49 เปอร์เซ็นต์

เขื่อนลำปาวยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 1,554 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 78.51 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทางเขื่อนลำปาวยังระบายน้ำลงสู่ลำน้ำและตามลำคลองวันละ 1.47 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาวเริ่มกลับมาดีขึ้นเนื่องจากได้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนทุกวันและมีปริมาณน้ำฝนมากขึ้น

โดยหากสถานการณ์น้ำเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้เขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำกักเก็บเป็นน้ำต้นทุนเพื่อใช้ในปีต่อไปได้
         

แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้สถานการณ์น้ำในเขื่อนจะเริ่มดีขึ้นแต่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมายังน้อยกว่าเกินกว่าครึ่ง ซึ่งทางเขื่อนลำปาวยังวางแผนการจัดสรรน้ำอย่างต่อเนื่อง และประเมินสถานการณ์น้ำแบบวันต่อวัน

เพื่อจะได้คาดการณ์ในการสำรองน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในปี 2563 หากในปีนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยปีหน้าอาจจะส่งผลกระทบโดยเฉพาะทางด้านการเกษตร จึงขอให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำกันอย่างประหยัดและสำรองน้ำฝนเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน