สปสช.ใช้สายด่วนบัตรทอง 1330 ตอบข้อสงสัยเรื่องไข้หวัดใหญ่ 2009 ตลอด 24 ชม.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมใช้สายด่วนบัตรทอง 1330 จำนวน 20 คู่สาย เป็นสายด่วนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ตอบข้อสงสัยประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ภายหลังมีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวในประเทศแล้ว 2 ราย ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้ นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (29 มิ.ย.) สปสช. จะเริ่มเปิดให้บริการคำปรึกษาและตอบปัญหาข้อสงสัยของประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ผ่านทางสายด่วนบัตรทอง 1330 จำนวน 20 คู่สาย หลังจากเมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชนิด A H1N1 เสียชีวิตไปแล้ว 2 ราย ถือเป็น 2 รายแรกของประเทศ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน ไม่มั่นใจในสถานการณ์ความรุนแรงของโรค จึงได้เปิดช่องทางพิเศษเพื่อคอยตอบคำถามให้ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สายด่วนบัตรทองทั้ง 20 คู่สายนี้ แยกมาจาก 60 คู่สายที่ สปสช.มีอยู่ ซึ่งปกติจะให้บริการตอบข้อสงสัยการใช้บัตรทองของ สปสช. อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนเข้าใจว่าความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เทียบเท่ากับโรคไข้หวัดใหญ่ธรรมดา ซึ่งกว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยสามารถหายเองได้ และมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 0.1-0.5 เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าไข้หวัดนกที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 60