ส.ปชส.นครนายก จัดกิจกรรมรวมพลังประชาไทย ขจัดภัยยาเสพติด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมรวมพลังประชาไทย ขจัดภัยยาเสพติด ในการเสวนากิจกรรมรวมพลังประชาไทย ขจัดภัยยาเสพติด ซึ่งจัดโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก ที่โรงเรียนบ้านดงแขวน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พ.ต.ท.ภูมิสิน ภู่สุวรรณ วิทยากรในกิจกรรม กล่าวว่า การแก้ปัญหายาเสพติดต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะการเร่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมและครอบครัว ขณะที่ นายฉันท์ ขยันงาน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านดงแขวน มีความเห็นสอดคล้องกับ นายพันธ์ศักดิ์ วอนหงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านดงแขวน ว่า ควรให้ความรู้กับเยาวชน ถึงพิษภัยของยาเสพติด ทั้งการอบรมปลูกฝังแทรกในการเรียนการสอน การจัดบอร์ดและการทำป้ายเตือนความจำ ทั้งนี้ภายในงาน มีการเปิดเวทีเสวนาปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด สร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้หลงผิดและยอมรับผู้ผ่านการบำบัดรักษา ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน