สสจ.ตราด แนะประชาชนดูแลสุขภาพป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด แนะประชาชนปฏิบัติตนดูแลสุขภาพป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดตราดพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จำนวน 2 คนนั้น สำนักงานสารณสุขจังหวัดตราด ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ขอให้ดำเนินชีวิตตามปกติโดยป้องกันและดูแลตนเอง สำหรับผู้ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัด อาการไม่รุนแรง ขอให้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ยกเว้นมีอาการรุนแรง เช่น หายใจหอบเหนื่อย ไข้สูง และมีประวัติเป็นโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ให้มาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและรักษา สำหรับประชาชนหากมีอาการไอ จามขอให้ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอจามเนื่องจากเชื้อโรคเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย สามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้ ควรเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ใช้ร่วมกันหลายคนอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ให้บริการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันเช่น ผับ บาร์ หากประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือดังคำแนะนำจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ได้