จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วจำนวน 192 ราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวน 192 ราย โดยอำเภอที่มีอัตราการป่วยสูงสุด คือ อ.ปักธงชัย เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดกับป่าและเทือกเขา นายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ว่า จากรายงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 24 มิ.ย. 2552 จังหวัดนครราชสีมาพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวน 192 ราย คิดเป็นอัตราการป่วย 7.49 ต่อแสนประชากร และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ช่วงอายุที่พบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมากที่สุด คือ อายุ 10 - 14 ปี โดยอำเภอที่มีอัตราการป่วยสูงสุด คือ อ.ปักธงชัย เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดกับป่าและเทือกเขา ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกชุมชนลงพื้นที่ออกตรวจร่างกายให้ชาวบ้าน และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง เทศบาล และอบต.ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้กับชาวบ้านโดยด่วนแล้ว สำหรับโรคไข้เลือดออกเป็นได้กับทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อาการสำคัญของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก คือ มีไข้สูงประมาณ 2- 7 วัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อาจมีจุดแดงๆตามลำตัว แขน และขา บางรายมีอาการคลื่นไส้อาเจียน และเบื่ออาหาร ในรายที่มีอาการป่วยรุนแรงจะกระสับกระส่าย มือเท้าเย็นเนื่องจากภาวะช็อค ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะทำให้เสียชีวิตได้