รัฐบาลมาเลเซียจะใช้มาตรการรุนแรงจัดการกับนายจ้างที่ข่มเหงสาวใช้ชาวอินโดนีเซีย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ของมาเลเซีย กล่าวในวันนี้ว่า รัฐบาลจะใช้มาตรการรุนแรงจัดการกับนายจ้างที่ข่มเหงสาวใช้ชาวอินโดนีเซีย พร้อมทั้งเรียกร้องให้นายจ้างดูแลเอาใจใส่สวัสดิภาพของบรรดาลูกจ้างให้มากขึ้น คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีขึ้นหลังจากรัฐบาลอินโดนีเซียตัดสินใจระงับการอนุญาตให้ชาวอินโดนีเซียเดินทางเข้ามาทำงานบ้านในมาเลเซียเป็นการชั่วคราว ท่ามกลางกระแสความไม่พอใจกรณีมีรายงานการกดขี่ข่มเหงสาวใช้ชาวอินโดนีเซีย.