ผลสำรวจพบว่าชาวอเมริกันใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการสำรวจพบว่า ผู้บริโภคในสหรัฐใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยยอดการใช้จ่ายของผู้บริโภคเมื่อเดือนที่แล้ว เพิ่มขึ้น 0.3% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน และเมื่อจำแนกตามประเภทสินค้าแล้วพบว่า ยอดจำหน่ายสินค้าวัสดุคงทนเช่น รถยนต์ และเครื่องเรือน เพิ่มขึ้น 0.8% ขณะที่ยอดจำหน่ายสินค้าทั่วไปประเภทเสื้อผ้า อาหาร เพิ่มขึ้น 0.5% ส่วนรายได้ส่วนบุคคลในเดือนเดียวกัน พบว่าเพิ่มขึ้น 1.4%.