จ.ชลบุรี จัดประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ระดับจังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี จัดประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ระดับจังหวัด ประจำปี 2552 โดยกำหนดออกตรวจตัดสินโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมประกวดฯ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคมนี้ นายวัลลภ แวววิจิต ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคในพื้นที่ จัดทำโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจในการลดปริมาณขยะ การคัดแยกและนำขยะไปใช้ประโยชน์ ก่อนนำไปกำจัดให้กับเยาวชน รวมทั้งยกย่อง เชิดชู โรงเรียนที่มีการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการประกวดออกเป็นระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา โดยคัดเลือกจากระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เป็นประจำทุกปี นายวัลลภ กล่าวต่อไปว่า สำหรับปีนี้ คณะกรรมการโครงการประกวดขยะรีไซเคิลระดับจังหวัด จะเดินทางไปพิจารณาตรวจตัดสินโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการประกวดฯ ในระดับจังหวัดชลบุรี จำนวน 3 โรงเรียน โดยในวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ที่โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา อ.บ่อทอง วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ที่โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 อ.ศรีราชา และวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ที่โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 อ.ศรีราชา เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ชนะการประกวดในระดับจังหวัดส่งเข้าประกวดในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป