ผู้นำสหรัฐและผู้นำมาเลเซียหารือเรื่องเกาหลีเหนือในการสนทนาทางโทรศัพท์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ของมาเลเซียเมื่อวานนี้ โดยทำเนียบขาวเปิดเผยว่าผู้นำ ทั้งสองหารือถึงเรื่องการแพร่ขยายนิวเคลียร์ เรื่องเกาหลีเหนือ และกฎระเบียบด้านการเงินโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญถึงการเติบโตและการวางระบบที่ดีในด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังหารือถึงการฟื้นฟูและการสร้างเสถียรภาพในอัฟกานิสถาน อย่างไรก็ตามทำนียบขาวไม่ได้กล่าวถึงข้ออ้างของมาเลเซียที่ว่าสหรัฐไม่ยุติธรรมต่อมาเลเซียกรณี ที่ใส่ชื่อมาเลเซียไว้ในบัญชีดำของกลุ่มประเทศที่มีการลักลอบค้ามนุษย์.