พ.ร.บ.ฉบับใหม่ "สูบบุหรี่ในบ้าน" เข้าข่ายมีความผิด เริ่มบังคับใช้วันนี้

พ.ร.บ.ฉบับใหม่ "สูบบุหรี่ในบ้าน" เข้าข่ายมีความผิด เริ่มบังคับใช้วันนี้
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

เริ่มบังคับใช้แล้ว "พ.ร.บ.ครอบครัว" ฉบับใหม่ เอาผิดคนสูบบุหรี่ในบ้านทำสมาชิกป่วย ถือเป็นการก่อความรุนแรงในครอบครัว อาจถูกดำเนินคดี ส่งพิจารณาถึง 2 ศาล

(20 ส.ค.) วันนี้เป็นวันแรกที่ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้จะเน้นการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ส่งเสริมครอบครัว และคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลต่างๆ

ในส่วนของความรุนแรงในครอบครัว ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า การกระทำใดๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้กระทำต่อกันโดยเจตนาให้เกิด หรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ เสรีภาพ หรือชื่อเสียงของบุคคลในครอบครัว ซึ่งนิยามของ "ครอบครัว" มี 3 ลักษณะ คือ ตามสายโลหิต ตามพฤตินัย/นิตินัย และบุคคลที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องการสูบบุหรี่ภายในบ้านของบุคคลในครอบครัวจะส่งผลเสีย ได้แก่
1.ทำให้สัมพันธภาพครอบครัวเริ่มลดลง เพราะลูก เมียไม่อยากที่จะเข้าใกล้ หรือลูกเกิดพฤติกรรมเลียนแบบด้วยการสูบบุหรี่
2.เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่แล้วจะเกิดอาการหงุดหงิด ก้าวร้าวด้วยท่าทางและวาจา นำสู่การก่อความรุนแรงทางกายหรือจิตใจ
3.คนในบ้านได้รับควันบุหรี่มือสองและมือสาม

ในกรณีนี้หากคนในบ้านได้รับผลกระทบ โดยเกิดปัญหาสุขภาพและยืนยันได้ว่าเกิดจากการได้รับควันบุหรี่ ตาม พ.ร.บ.ใหม่นี้จะถือว่าผู้ที่สูบบุหรี่ในบ้าน มีความผิดในฐานของการก่อความรุนแรงในครอบครัว เพราะทำให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพของคนในครอบครัว อาจจะต้องถูกดำเนินคดี ขึ้นศาลเพื่อพิจารณาความผิดถึง 2 ศาล คือ ศาลอาญา

ส่วนกรณีที่มีการทำร้ายทางกาย ได้รับโทษตามกฎหมายอาญา และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยศาลอาจมีคำสั่งให้คุ้มครองคนในครอบครัวและสั่งบังคับให้ผู้ที่สูบบุหรี่และทำให้เกิดปัญหาในบ้านเข้ารับการบำบัดและเลิกบุหรี่ เพื่อไม่ให้ทำพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงอีก

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!