เครือข่ายสมุนไพรแห่งประเทศไทย ค้านข้อบังคับห้ามเบิกยาสมุนไพรนอกบัญชียาหลัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เครือข่ายส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรแห่งประเทศไทย คัดค้านข้อบังคับห้ามเบิกยาสมุนไพรนอกบัญชียาหลัก พร้อมเตรียมยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เภสัชกรหญิง นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรแห่งประเทศไทย แถลงคัดค้านข้อบังคับใหม่กรมบัญชีกลาง กรณีห้ามเบิกค่ายาสมุนไพรนอกบัญชียาหลัก เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 โดยระบุว่า ข้อบังคับดังกล่าวถือเป็นการริดรอนสิทธิในการเข้าถึงยาสมุนไพรของประชาชน รวมถึงเป็นการทำลายโอกาสในการพัฒนาสมุนไพรไทย ทั้งนี้จากข้อมูลการใช้ยาของระบบสวัสดิการข้าราชการในปี 2549 พบว่า ยาแผนปัจจุบัน มีมูลค่าการใช้ถึง 75,000 ล้านบาท ขณะที่ยาสมุนไพรมีการใช้เพียง 2,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รัฐไม่ควรตัดสวัสดิการยาสมุนไพร แต่ควรหันไปควบคุมการนำเข้ายานอกที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงกว่ายาสมุนไพร พร้อมกันนี้ทางเครือข่ายส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรแห่งประเทศไทย จะยื่นหนังสือคัดค้านต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง