แฉตายบนท้องถนนวันละ33ราย

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 25 มิ.ย.ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือศปถ. เป็นประธานการประชุมศปถ. โดยได้มีการพิจารณาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2552-2555 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการศปถ. ได้นำแนวทางตามมาตรฐานสากล ในกรอบขององค์การสหประชาชาติมากำหนดเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินการ เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ

นายเดชา ดีผดุง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะทำการวิจัย กล่าวในที่ประชุมตอนหนึ่งว่า อยากให้รัฐบาลรับเรื่องการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะมีการเสียชีวิตตลอดเวลา ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งกลางวันกลางคืน ถือว่าคนไทยตายเป็นใบไม้ร่วง โดยล่า สุดจาดสถิติปี พ.ศ.2551 คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 11,267 คน หรือ 17.77 ต่อแสนประชากร หรือประมาณวันละ 33 คน ทุก 3 ชั่วโมงจะเสียชีวิตประมาณ 4 คน ส่วนผู้บาดเจ็บ 71,148 คนต่อปี มีความสูญเสียทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าปีละ 60,000 ล้านบาท ดังนั้นจะต้องมีการแก้ปัญหาอย่างถาวร โดยขอให้เร่งนำเข้า ครม.เพื่อแก้ปัญหา ลดความสูญเสียต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด