ชาว จ.พัทลุง ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวจังหวัดพัทลุง ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมประกาศเจตนารมณ์จะต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด วันนี้( 26 มิ.ย. 52 ) ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง ประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง จาก 11 อำเภอ ร่วมกับนักเรียน-นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน กว่า 10,000 คน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์จะต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยมีนายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐร่วมกับทุกภาคส่วน เร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันยาเสพติดของรัฐบาลอย่างจริงจัง โดยการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความยั่งยืน ด้วยการสร้างพลังแผ่นดินเพื่อดูแลชุมชน มีจุดตรวจ จุดสกัด ให้ครบทุกหมู่บ้าน สำหรับกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดพัทลุง นอกจากมีการเดินรณรงค์ภายในเขตเทศเมืองพัทลุงแล้ว ยังมีการแสดงละครต่อต้านยาเสพติด การเต้นแฮโรบิค โดยชมรม TO BE NUMBER ONE จากวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง การร้องเพลงประสานเสียง การแสดงหนังตละลุงคน และพิธีเผาหุ่นยาเสพติด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง