กทม.เตรียมจัดงานมหกรรมเกษตรเมืองหลวง โชว์ 8 สิ่งมหัศจรรย์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร เตรียมจัดงานมหกรรมเกษตรเมืองหลวง โชว์ 8 สิ่งมหัศจรรย์ ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2552 ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเปิดงานมหกรรมเกษตรเมืองหลวง โชว์ 8 สิ่งมหัศจรรย์ ว่า กรุงเทพมหานครมีหลักยุทธศาสตร์ที่ต้องดำเนินการเพิ่มจากเดิม คือการยกระดับผลผลิตทางการเกษตร ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและมีตลาดรองรับผลผลิต ซึ่ง กทม.ต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ตามแนวพระราชดำริ ปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง โดยมหกรรมเกษตรเมืองหลวงที่จัดขึ้นครั้งนี้ ได้นำแสดงผลผลิตทางการเกษตรของกรุงเทพมหานครนานาชาติกว่า 120 บูธ ซึ่งมีเกษตรกรจากพื้นที่ต่างๆ ในเขต กทม.นำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรง ซึ่งภายในงานยังมีการนำผลิตภัณฑ์ 8 สิ่งมหัศจรรย์จาก กทม.มานำเสนอให้ประชาชนได้สัมผัส อาทิ ฟาร์มนกกระจอกเทศกลางกรุง มะม่วงขาวนิยมอร่อย 2 รสชาติใน 1 เดียว ซึ่งเป็นแม่พันธ์ต้นแรกในโลก ฟาร์มกวาง กลางเมืองหลวงที่เขตสะพานสูง และส้มเขียวหวนบางมด หนึ่งเดียวในเขตจอมทอง ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวถือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลผลิตด้านการเกษตรของ กทม. ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้ ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00 20.00 น ที่ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์