กกต.ยันพิจารณา 16ส.ว.รอบคอบแล้ว 40ส.ว.มีสิทธิร้อง กกต.เมิน แก้วสรรเห็นต่าง ขอยึดศาลวางบรรทัดฐาน

กกต.ยันพิจารณา 16ส.ว.รอบคอบแล้ว 40ส.ว.มีสิทธิร้องศาลปกครองได้ตามรัฐธรรมนูญ กกต.เมิน แก้วสรรเห็นต่างการพิจารณาส.ว.-ส.ส. ถือหุ้นขอยึดศาลวางบรรทัดฐาน นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ถึงกรณีที่กลุ่ม 40 ส.ว.เตรียมยื่นเรื่องไปยังศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้คุ้มครองในกรณีที่ กกต.มีมติเสียงข้างมากให้ 16 ส.ว.พ้นจากสมาชิกภาพ เนื่องจากกระทำการต้องห้ามตามมาตรา 48 ประกอบมาตรา 265 (2) (4) แห่งรัฐธรรมนูญ กรณีถือรองหุ้นในกิจการสื่อและบริษัทที่เป็นคู่สัญญาหรือรับสัมปทานจากรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน ว่า เรื่องดังกล่าวไม่มีปัญหาอะไร หาก 16 ส.ว.ยังติดใจในมติของกกต. หากจะไปยื่นศาลปกครองก็เป็นสิทธิของ 16 ส.ว. ส่วนที่แกนนำกลุ่ม 40 ส.ว.บอกว่า 16 ส.ว.ที่อาจพ้นสมาชิกภาพไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก กกต.นั้น ยืนยันว่า คณะอนุกรรมการไต่สวนได้พิจารณาทั้งหมดแล้วให้โอกาสชี้แจงโดยละเอียดรอบคอบ แต่การดำเนินการที่จะยื่นร้องต่อศาลปกครองหากกฎหมายให้ไว้ก็เป็นสิทธิที่ำได้ตามรัฐธรรมนูญ

ส่วนกรณี นายแก้วสรร อติโพธิ อดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ (คตส.) ระบุว่า กฎหมายไม่ได้ห้าม ส.ส. และ ส.ว.ถือหุ้นนั้น นายประพันธ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องข้อกฎหมายที่แต่ละคนคิด เพราะเรื่องดังกล่าวจะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด