จ.ยะลา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วล้อมไทยพ้นภัยยาเสพติด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดยะลา กว่า 5,000 คน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วล้อมไทยพ้นภัยยาเสพติด เมื่อเวลา 08.30 น. (26มิ.ย.52) ที่ สนามศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2552 ตามที่ทางองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด และประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมี ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ เข้าร่วมในพิธีจำนวน กว่า 5,000 คน ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายกฤษฎา บุญราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ร่วมกันนำกล่าวปฏิญาณตนไม่เข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งทำพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ สิ่งเสพติด ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดในครั้งนี้ มีวัตถุปะสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วล้อมไทยพ้นภัยยาเสพติด เพื่อเป็นเกราะคุ้มกันภัยยาเสพติดในแต่ละระดับ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างกิจกรรม สร้างกระบวนการทำงาน เพื่อต้องการให้ประชาชน เกิดความตระหนักถึงมหันตภัยยาเสพติด สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน และเข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ในส่วนของจังหวัดยะลานั้น นอกจากมีพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่แล้ว ยังมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแสดงการกระโดดร่มของเจ้าหน้าที่ทหาร การแสดงเครื่องบินเล็ก การแข่งขันเปตอง การแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด รวมทั้งการจัดกิจกรรมบนเวที และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด