สธ.เผาทำลายยาเสพติด มูลค่าเกือบหมื่นล้าน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหลายหน่วยงาน เผาทำลายยาเสพติดมูลค่าเกือบหมื่นล้านบาท เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และ 100 ปี ที่ไทยเข้าสู่เวทีโลกในการควบคุมยาเสพติด นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และเป็นปีที่ไทยเข้าสู่เวทีโลกในการควบคุมยาเสพติดครบรอบ 100 ปี ซึ่งแม้ปีนี้จะมียาเสพติดที่เผาทำลายน้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังอยู่ในตัวเลขที่น่าห่วง โดยมีของกลางที่สามารถยึดดำเนินคดีได้จาก 4,426 คดี รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,121 กิโลกรัม รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 9,369 ล้านบาท ทั้งนี้ยาเสพติดของกลางที่มีมากที่สุดคือ เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า มีจำนวนทั้งสิ้นถึง 2,737.75 กิโลกรัม หรือกว่า 30 ล้านเม็ด รองลงมาคือเฮโรอีน มีกว่า 228 กิโลกรัม เอ็กซ์ตาซี่ หรือ ยาอี ,โคเคน , ฝิ่น , โคเดอีน , คีตามีน และกัญชา ตามลำดับ ซึ่งยาเสพติดของกลางทั้งหมดจะถูกเผาทำลายด้วยวิธีไพโรไลติก อินซิเนอะเรชั่น (Pyrolytic Incineration) ที่ใช้ความร้อนสูงไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส ที่ทำให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลกลายเป็นคาร์บอนอย่างรวดเร็ว ไม่ทำให้เกิดมลพิษในอากาศ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ร่วมงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ยาเสพติดให้โทษของกลางที่พบจำนวนมากนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ร่วมกับประกาศสงครามกับยาเสพติด แต่จำนวนที่มากนี้ บ่งชี้ว่าปัญหายาเสพติดเริ่มจะกลับมาระบาดในสังคมไทยอีกครั้ง ซึ่งต้องผนึกกำลังกันปราบปรามอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง